1(20)
vzad vpřed

Pavel Matyska: Bolševník obecný

Kurátorka výstavy: Hana Němečková

Název výstavy Pavla Matysky Bolševník obecný odkazuje k názvu nepříliš přitažlivé rumištní květiny, která ho zaujala svou obyčejností i výskytem v každém příkopu u cesty. Právě tato rostlina jakož i politický podtext jejího názvu byla prvotní inspirací k vytvoření souboru prací  vystavených na tomto webu.
V obrazech s rostlinnými motivy autor přemýšlí nad jejich mnohostí i v rámci byť  nevelkého území a tak volně tematizuje vlastní malost vůči celku. Malost vůči celku tedy částečka versus celek. Téma, které P.M. dále  rozvíjí v dalších obrazech tohoto souboru. Nemožnost měnit na úrovni jedince a jeho názoru či hlasu cokoliv na směřování společnosti.
Matyska se dlouhodobě zabývá obrazovou zkratkou a abstrahováním reality až do jejích pouhých náznaků, ze kterých ve svých obrazech vytváří zcela autonomní svět.


Více prací Pavla Matysky je možno shlédnout na adrese www.pavelmatyska.wz.cz