1(19)
vzad vpřed

Mirka Chobodická: Mr. Mell

Kurátorka výstavy: Nina Mikušková

Mirka Chobodická je študentkou 2. ročníka ateliéru intermédií na bratislavskej VŠVU. Svojou tvorbou zasahuje do množstva výtvarných odborov. Od animátorskej, sochárskej až po inštalácie a  presahy do verejného priestoru.
Projekt Mr. Mell sa rozvýja od roku 2009 a okamžite sa stal internetovým fenoménom.
Mr. Mell je pre Mirku akýmsi alteregom,  možnosťou ako vizuálne stvárniť vlastné prežívanie. Obyčajný melón sa tak dostáva do komických ale aj tažkých situácii a svojou absurdnosťou fascinuje a zabáva.


http://mrmell.tumblr.com/
Mr.Mell sa často a vďačne dostáva už aj do mimo-internetových priestorov.

Kontakt :
tsutso.fak@gmail.com