1(193)
vzad vpřed

Tomáš Javůrek: 2. Generace

Datum: 14. 3. 2012

IP: 90.178.150.131

 

kurátorský projekt Barbory Trnkové
autor: Tomáš Javůrek

Druhá generace je výstavou (výsledkem) webové události "Click to save image". Při této události se každému návštěvníkovi virtuální galerie vygeneroval jiný obraz. Bylo pouze na jeho rozhodnutí, zda obraz pro tuto galerii zachová.

Tomáš Javůrek se už tři roky pohybuje kolem Ateliéru Tělový design zvláštním způsobem, skrze skutečnost, že tvoří s Barborou Trnkovou (studentkou v ateliéru) pár. Tento moment určuje, že má výstava charakter reflexe jednak jejího vývoje v ateliéru a jednak do určité míry i ateliéru samotného. Výstavní prostor ATD je speciální v tom, že je umístěný na internetu. Zatím se v něm objevovaly jen projekty, které tvořily slideshow fotografií a reprodukcí děl. Jelikož se Tomáš v poslední době zabývá myšlenkou, jak obydlet virtuální prostor pro umění, pro jeho prezentaci, může nám posunout hranice vnímání takového místa.

Výchozím bodem pro tuto práci bylo rozhodnutí rozšířit dílo společné s Barborou - Generace Princezen (které má počátek u absolventky ATD, Pavly Kantorové) o 2. Generaci, generaci Vojáčků. Takový koncept reviduje původní práci, zjištuje její pozice, obrací ji naruby. Tomáš se soustřědil na ta místa, která pro něj v původní práci byla problematická. Pokusil se vstoupit do stejných míst u sebe, ze kterých Barbora čerpala své zaujetí.

Vzniklá 2. Generace se dá vnímat jako jemná, ale drzá intervence do stále převážně ženského ATD a především jako rozšíření dialogů kolem témat obrazu, jako takového, jeho autora, jeho nosnosti a kompetentnosti v umění. Výstava mj. lehce otevírá otázku možnosti zjískání a volného nakládání s údaji o klientovi.

Tzv. Vojáčci již nejsou výsldkem zadaných hodnot vážících se ke jménu a oblíbené barvě diváka, jak tomu bylo u původní Generace, ale hodntoy konkrétního místa ve virtuálním prostoru, kde je Vojáček generován.

Výsledkem je mapa tvořená vojáčky, mapa, která vymezuje virtuální prostor. Odráží pohyb novodobého nomáda ("laptopáře") nebo lokalizuje zájem o konkrétní virtuální prostor.

link: http://barboratrnkova.tomasjavurek.cz