1(10)
vzad vpřed

Josef Rabara: Prazážitek

Blonďatý chlapeček v brouzdališti, matka kojící dítě z lahve, hrající si sourozenci. Podle oblečení a některých detailů lze výjevy datovat do období husákovského socialismu. Podobné snímky má v rodinném albu asi každá rodina a možná právě proto působí série digitálních tisků Josefa Rabary pojmenovaná Prazážitek tak silně na naši kolektivní představivost. (V případě Rabarova cyklu se přitom v pravém slova smyslu ani nejedná o fotografie, vzhledem k tomu, že využívá digitalizovaný filmový materiál z rodinného archívu.) Ale není to jen zkušenost s emotivním působením rodinných fotografií, ani nostalgie spojená s konkrétní dobou, co dodává těmto obrazům jejich sílu. Klíčový je zde způsob, jakým se dotýkají obecných problémů paměti a identity jedince.  
Rabara si při práci s filmovým materiálem vybírá záběry, zachycující jej coby dítě v době a v situacích nedostupných jeho vlastní paměti. Tuto nedostupnost „prazážitku“ evokuje i forma obrazu. Nejasné obrysy a lomená barevnost působí jako filtr, navozující představu prchavé vzpomínky, respektive její absence, čehosi, co jsme evidentně zažili, ale už si to nejsme schopni vybavit. Rabara v této souvislosti přemýšlí o vztahu „paměti“ fotografického obrazu a paměti jednotlivce. Mechanické reprodukce obrazů z našeho raného dětství mají  „protetickou“ funkci.  Zastupují vzpomínky a imaginárně prodlužují vědomí naší subjektivity dokonce do doby před jejím vznikem. Jsme to bezesporu my, ale paradoxně před tím než jsme se stali „sebou“. Prazážitek odkazuje k této existenci za hranicí vzpomínky, ke zkušenosti nepodchycené naší aktivní pamětí. Právě zde vstupuje do hry fotografie, respektive jiný technický obraz, a rozhojňuje množství a škálu podob prazážitků. Jako předmět doličný dokládá existenci rozostřené šedé zóny na pokraji toho, co označujeme výrazem Já, a přitom mapuje proces vzniku našeho (dospělého) vědomí, který nás nepřestává fascinovat.

Zuzana Štefková

Josef Rabara
*1980, Brno
žije a pracuje v Praze
vystudoval ateliér fotografie Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
www.rabaraphotography.com