Click to save Image
kurátorský projekt Barbory Trnkové
autor: Tomáš Javůrek

Click to save Image je webová událost. Okolo 20ti tisíc variací obrazu nahoře visí neukotveně v internetu a čeká na svou fixaci. Událost Click to save Image je příležitostí pro "reálné vyfotografování" (identickou kopii) obrazu do archívu galerie ATD.

Click to save Image je site-specific. Místo, ve kterém jste připojeni k internetu, generuje obraz nahoře. Váš pohyb v "realitě" generuje to, co vidíte. Vaše rozhodnutí kliknout (zachovat obraz) generuje výstavu Druhá generace, která bude k nahlédnutí v archívu ATD po skončení této události.

Tomáš Javůrek se už tři roky pohybuje kolem Ateliéru Tělový design zvláštním způsobem, skrze skutečnost, že tvoří s Barborou Trnkovou (studentkou v ateliéru) pár. Tento moment určuje, že má výstava charakter reflexe jednak jejího vývoje v ateliéru a jednak do určité míry i ateliéru samotného. Výstavní prostor ATD je speciální v tom, že je umístěný na internetu. Zatím se v něm objevovaly jen projekty, které tvořily slideshow fotografií a reprodukcí děl. Jelikož se Tomáš v poslední době zabývá myšlenkou, jak obydlet virtuální prostor pro umění, pro jeho prezentaci, může nám posunout hranice vnímání takového místa.

Výchozím bodem pro tuto práci bylo rozhodnutí rozšířit dílo společné s Barborou - Generace Princezen (které má počátek u absolventky ATD, Pavly Kantorové) o 2. Generaci, generaci Vojáčků. Takový koncept reviduje původní práci, zjištuje její pozice, obrací ji naruby. Tomáš se soustřědil na ta místa, která pro něj v původní práci byla problematická. Pokusil se vstoupit do stejných míst u sebe, ze kterých Barbora čerpala své zaujetí.

Vzniklá 2. Generace se dá vnímat jako jemná, ale drzá intervence do stále převážně ženského ATD a především jako rozšíření dialogů kolem témat obrazu, jako takového, jeho autora, jeho nosnosti a kompetentnosti v umění.

Tzv. Vojáčci již nejsou výsldkem zadaných hodnot vážících se ke jménu a oblíbené barvě diváka, jak tomu bylo u původní Generace, ale hodntoy konkrétního místa ve virtuálním prostoru, kde je Vojáček generován.

Výsledkem bude mapa tvořená vojáčky, mapa, která vymezuje virtuální prostor.

link: http://barboratrnkova.tomasjavurek.cz