Pokoje (02. května 2014)

Ateliér zabydlel jeden výstavní pokoj v rámci přehlídky uměleckých vysokých škol Pokoje 2 v paláci v ulici Cihelná na Malé Straně od 2. do 11.května 2014. V pokoji jsme zřídili dočasný hudební klub, ve kterém se průběžně prezentovala Hudební tělesa. Hudební tělesa jsou hudební projekty jednotlivých studentů i jejich seskupení. Tyto projekty převážně vznikly speciálně pro účely výstavy Pokoje a ustavily se během našeho plenérového pobytu ve "zkušebně v přírodě" v Kunštátu. Každé hudební těleso vyprodukovalo svůj poster, přebal CD, živé vystoupení včetně vizuálu a nejméně jednu skladbu.