Kristýna Reisová, 1. ročník, Kosťodrevina, projekt Kostnice, animovaný strom (06. února 2014)