I know no weekend (01. dubna 2012)

Mezinárodní akce - instalace a intervence do veřejného prostoru města Pécs, inspirované dílem a odkazem Josepha Beuyse. Byla vybrána Kateřina Horáčková s projektem Medomat. Medomat je vynález moravského včelaře pana Vodičky, který Kateřina obohatila o umělecký výklad inspirovanýá Beuysem, přenesla jej do Pécse a čtyři dny provozovala na místním autobusovém nádraží.