Peníze nebo život - MDŽ 2012 (08. března 2012)

interakce, instaklace a performance u příležitosti MDŽ, Pasáž Alfa, Brno,
téma: Platové nerovnosti mezi muži a ženami, spolupráce s Nora o.s., nesehnutí, Ligou lidských práv a Persefonou