Klára Volková, 5.ročník: Tichá pošta, instalace tisků, texty (10. ledna 2012)