Nina Mikušková, 2.ročník: Modern Stalking, environmentální instalace (01. února 2012)

Vytvorila som sest stalkerských svatyň porotcov/vedúcich ateliérov FAVU. Všetky informácie, ktoré som do svatyň vložila, sú získané cez internet. Chcela som tým poukázat na fenomén akéhosi moderného stalkingu. Stalker zabraňuje rozvíjaniu vlastného života na úkor svojej obsesie pozorovať životy iných alebo ich umelecký vývoj v tomto prípade.