Městské zásahy Brno 2010 (01. listopadu 2010)

práce Zuzany Kuhnelové pro akci Městské zásahy Brno 2010. Návrhy na intervence do města zpracované jako výstavní postery