Dušičkový workshop (02. listopadu 2011)

worshop automatické a expresivní malby s Pavlou Kantorovou