Galerijní Laboratoř 5 - BODYMYSTIC (22. října 2017)

Jako Bodymystic
Očekávám, že se mi budeš klanět!
Očekávám, že budou naše mysli spojeny!
Jsme základním principem země!

A jak dopadneme?

Představení využívá rituální rámec, ale bez ukotvení v konkrétním náboženství. Jedná se spíše o „přirozené náboženství“, které je člověku natolik vlastní jako „psu štěkání“, jde o intuici, že celý svět je propojen, lidská mysl, květiny, hvězdy… dokud se ovšem do popření neprodere instrumentální rozum. Okolní svět promění v objekt a lidské vědomí a tělo v nástroje pro využití světa. Všichni musíme být užiteční a efektivní.
E.K.
"Vzduch uvnitř kapličky byl prosycený párou, vonnými tyčinkami a doutnajícími františkami. Na pozadí hrála mystická hudba. Byla tma. Zmatení diváci nevěděli, kam můžou a kam ne, především proto, že neviděli ani na krok, a začali přicházet až k nám za oltář, dalo by se říct, že se zalekli, snažili se s námi mluvit, ale my jim neodpovídaly, byly jsme v jiné realitě. Mlha se pomaličku ztrácela, hudba se najednou změnila. Zmatené bohyně sestupují z výšin a vycházejí zpoza oltáře, aby zjistily, co se děje. Pak přichází zvrat, najednou to nejsou lidé, co poslouchají božské příkazy, ale bohyně musí poslouchat povely lidí. A začínají cvičit, aniž by chápaly proč. Nedává to smysl, tempo se zrychluje, bohyně jsou vyčerpané, ale přesto stále cvičí. Dostávají do ruky zbraň. Tohle nechtěly. Padají k zemi, vyčerpané, těžce oddechují. Po chvíli se zvednou a odchází směrem k divákům a ven."
D.V.
"Jeden vede. Disciplína ho vede. Nechává se vést. Možná se nechává strhnout a možná si neuvědomuje důvody. Snažíme se vymanit a nechat se vést? Jako bohyně nacházíme klid a mír. Jako vůdce ztrácíme klid a mír. Čelíme permanentnímu odcizování se. STRACH X ODVAHA. VÍRA + PŘEKÁŽKY + ZKLAMÁNÍ + ODVAHA -> CESTA."
Hrají: Marie Zandálková, Dorota Vašíčková, Lenka Klodová, Karolína Kohoutková, Zuzana Krausová, Jana Pospíšilová
Galerijní Laboratoř - kaple sv. Jana Křtitele: http://www.galerijnilaborator.cz/
Videa: