Mário Kastelovič, Wilsonov lesík, 5. ročník (19. ledna 2017)

Dielo Wilsonov lesík je viac-objektovou inštaláciou vo verejnom priestore, ktorá odkazuje na slovenské povojnové udalosti spred storočia. Bratislava sa vtedy mala-mohla stať otvoreným a slobodným mestom – Wilsonovom. Túto slobodu a otvorenosť si dodnes mesto Bratislava nevypestovala. V jej kultúrnej izolácii, akoby až ostrovnej…, sa skôr uchyľuje a inklinuje k strašiakom - xenofóbnym, ktorých si aj v takejto kultúrnej separácii volí za najlepších priateľov, akýchsi strašiakov Wilsonovcov. Napr. Wilsonovia z SNS, ĽSNS, SaS, Smer soc. dem.

Bratislava je tak dnes viac “Wilsonovom“ než kedy predtým, avšak Wilsonovom podľa amer. sociobiológa Edwarda Osbornea Wilsona. Teda na základe jej vnútorného boja kultúrneho a biologického determinuzmu, ktorý sa prejavuje v nehostinnom, ustráchanom a agresívnm chovaní voči cudzincom, iným kultúram. Takéto chovanie je výplodom i evolúcie, ale hlavne socializácie, pretože model kultúrneho vzorca víťazí nad hypotézou vybitia pudu. Nech prekvitá lesík Wilsonov?!
Forma výtvarného výstupu: inštalácia vo verejnom priestore.
Miesto prevedenia: Horský park, Bratislava, SR.