Mário Kastelovič, Jablká v župane, 5. ročník (19. ledna 2017)

Sylogizmus (deduktívny log. dôkaz), kterého iba akoby surreálne premisy, utvoria jednoznačný záver. K takejto pravdivej konklúzii sa autor diela dopracoval skúmaním všetkých štyroch figúr, t.j. schém sylogizmov, a ich platných modov – spolu 24. Tak zistil, že je iba jeden vyhovujúci a použiteľný mod, ktorý presne opisuje a dokazuje povahu a charakter župana v Banskobystrickom kraji SR. Ide o mod tretej figúry nazývajúci sa DATISI. Za pomoci Booleovej množinovej algebry je tento nezvratný záver vizualizovaný do geometrickej i objektovej podoby.

Dnes už v spoločnosti veľmi nezarezonujú argumenty, ktorých podsatou je apel na vzrastajúcu (stále konštantne pretrvávajúcu?) česko-slovenskú xenofóbiu, ultrapravicový radikalizmu , biely nacionalizmus, neonacistický extrémizmus, na ľudácky separatizmus a klerofašizmus. Preto je nevyhnutné jednoducho, ale za pomoci logiky a algebry, dokázať a následne zrozumiteľným jazykom pre všetkých zvestovať, že Marián Kotleba (predseda ĽSNS, banskobystrický župan, dnes aj poslanec NR SR) je kokot. Forma výtvarného výstupu: konceptuálny objekt. Použité materiály: hmotné - tabuľové sklo, jablká, cesto, škorica, cukor, vajíčka: lingvistické - homonýmia slova župan a symbolizmus slova jablko – poznanie.