Semestrální práce - Práce s modelkou (01. května 2011)

Semestrální práce - Práce s modelkou - přípravné skicy a pokusy