Státní koule / POKOJE 5, Praha (11. listopadu 2016)

Performance "Státní koule" je politicko-dramatickou metamorfózou, ktorá na princípe gravitácie a andropauzy vysvetľuje postoje, verbálne aj neverbálne, i súčasnú nelichotivú mentálnu úroveň najvyššieho českého štátnika - prezidenta Miloša Zemana.

Zostúpenie semenníkov v období vývoja mužského plodu je jednou zo známok zrelosti plodu.
Najväčšia aktivita semenníkov (tvorba mužských pohlavných hormónov - androgénov / najdôležitejší testosterón) je v období puberty, čoho následkom je, že chlapec sa stáva mužom.
Vertikálne zostupovanie semenníkov však u niektorých mužských jedincov pokračuje i v priebehu ich aktívneho, niekedy dokonca i politického, života.
Konečným štádiom je úplná strata mužských či chlapských gúľ. Niekedy ide o ich zabudnutie, zriedkavo o odcudzenie, ale najhorším prípadom je ich vrhnutie, tzv. hod guľami od seba samého. V tomto už patologickom prípade dochádza, okrem spomínaného somatického defektu, k úplnej strate chlapského správania sa, hovor. "chlap, čo nemá gule".
Jediným východiskom z tohto stavu, v tomto prípade štátnického, je upozornenie chlapa, ktorý už vrhol svoje gule, že svoju funkciu vykonáva už bez gúľ, a že je načase pristúpiť k znovunájdeniu vhodnejších a reprezentatívnejších štátnych gúľ. Ak je možné, tak ešte nevrhnutých.

Mário Kastelovič, ATD, Pokoje 2016, Praha.