Bože, cože - kurátorská výstava v Topičově salonu v Praze (02. září 2014)

Bože, cože?!

Duchovní rozměr lidského života byl odedávna jedním z hlavních zdrojů umělecké tvorby. V minulých staletích bylo hlavním inspiračním východiskem křesťanství. To je dnes nahrazováno nebo doplňováno mnohými jinými duchovními proudy nebo moderními kulty. Kromě toho se setkáváme také s odmítáním různých forem institucionalizovaného náboženství a transcendentna. Čtvrtý ročník CRASHTESTU si klade za cíl zmapovat mezi studenty vysokých výtvarných škol postoj k těmto tématům a jejich odraz v tvorbě nejmladší umělecké generace.