(10. října 2016)

Přihlášky k příjmacím zkouškám do Ateliéru tělového designu

na akademický rok 2017/18 podávejte do 20.11. 2016 

elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska/

 -